دسته بندی

رهگیری سفارش

دسته بندی

شخصیت های بازی ها

معرفی کاراکتر Mad Maggie در بازی Apex Legends
شخصیت های بازی ها

معرفی کاراکتر Mad Maggie در بازی Apex Legends

“I’m gonna make this world bleed.” Mad Maggie ( مَد مَگی ) فرمانده شورشی نام اصلی این کاراکتر مارگارت کوهره (Margaret Kōhere) است، زنی که

معرفی کاراکتر Ash در بازی Apex Legends
شخصیت های بازی ها

معرفی کاراکتر Ash در بازی Apex Legends

“See your imperfections in your enemies — then crush them.” Ash ( اَش ) نافذ محرک نام کامل این کاراکتر دکتر اشلی رید است. او

معرفی کاراکتر Seer در بازی Apex Legends
شخصیت های بازی ها

معرفی کاراکتر Seer در بازی Apex Legends

“If they stare, give them something to see.” Seer ( سیر ) هنرمند در کمین پیش از تولد سیر، پیشگویی شده بود که او درد

معرفی کاراکتر Valkyrie در بازی Apex Legends
شخصیت های بازی ها

معرفی کاراکتر Valkyrie در بازی Apex Legends

“The skies belong to me now.” Valkyrie ( والکری ) انتقام جوی بالدار جسور، سرسخت، آتشین و خشن است. وقتی کودک بود، یک تایتان را

معرفی کاراکتر Fuse در بازی Apex Legends
شخصیت های بازی ها

معرفی کاراکتر Fuse در بازی Apex Legends

“If there’s dirty deeds to do, I’ll do ‘em dirt cheap.” Fuse ( فیوز ) متخصص انفجار بمبستیک فیوز خدمه ای است که در حال

معرفی کاراکتر Wattson در بازی Apex Legends
شخصیت های بازی ها

معرفی کاراکتر Wattson در بازی Apex Legends

“Power is everything. You only think you have it.” Wattson ( واتسون ) مدافع ثابت ناتالی پاکِت که با نام واتسون شناخته می شود، چهره

معرفی کاراکتر Revenant در بازی Apex Legends
شخصیت های بازی ها

معرفی کاراکتر Revenant در بازی Apex Legends

“I’ve seen the other side, Skinbag. There is nothing. You are nothing.” Revenant ( رِوِنَنت ) کابوس مصنوعی Revenant قبلا انسان بود و بزرگترین ضارب

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد
× چت آنلاین